pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Karolewie

PARAFIA

gallery/big-church

Dekanat Kętrzyn II             Diecezja Warmińska

 Statystyki
gallery/fb

Tablica informacyjna – kościół w Czernikach

Koniec XIV w. lokowanie wsi czynszowej Czerniki na prawie chełmińskim z kościołem, karczmą i młynem. Do parafii Czerniki należały przed reformacją wsie Czerniki (Swarzstein), Parcz, Stara Różanka, Wopławki (Woplauken), Kwiedzina (Kwiden).

W czasie reformacji parafia przeszła na protestantyzm. Z dawnego wystroju kościoła ocalała jedynie granitowa chrzcielnica – obecnie kropielnica.

XVIII w. dżuma pozbawia życia 19 mieszkańców Czernik.

1765 r. rozebranie kościoła w Sińcu. Włączenie Sińca do Czernik. Przekazanie 2 dzwonów z rozebranego kościoła do Czernik.

W latach 1823-74 pastorem Czernik był Jan Karol Thomascik zapalony propagator muzyki. Stworzył on chór z miejscowych wieśniaków, którego poziom porównywano do chóru berlińskiego.

gallery/kosciol_czerniki2

W czasie jednej ze swoich podróży odwiedził Czerniki z tego powodu król Fryderyk Wilhelm IV i został przywitany wspaniałym śpiewem chóru.

W styczniu 1945 r. wraz z uchodźcami opuszcza Czerniki pastor Günther Sternberg. We wsi pojawiają się szabrownicy, którzy ściągnęli z dzwonnicy duży dzwon i usiłowali go wywieźć koleją. Odzyskany przez kolejarzy dzwon został przekazany do kościoła św. Katarzyny w Kętrzynie. Mniejszy dzwon wiszący do dziś odlany w 1924 roku ma napis w języku niemiecki ” Nie bójcie wierz tylko”. Proboszcz parafii św. Katarzyny w Kętrzynie, poświęcił kościół dla kultu katolickiego i odprawił pierwszą Mszę św. od czasów reformacji. Na frontowej ścianie w miejsce witraża umieszczono duży krucyfiks z początku XVI w., którego pochodzenie nie jest znane.

1979 r. Remont dachu

1980 r. Wykonanie opaski żelbetowej wokół kościoła.

1981 r. Przebudowa kruchty oraz zrobienie stropu żelbetowego, otynkowano wnętrze kościoła i zrobiono nowe żyrandole.

1990 r. Remont wieży kościoła.

1992 Remont 2 przypór na ścianie wschodniej.

1995 r. Konserwacja gotyckiego krucyfiksu datowanego na lata 1510-20.

1998 r. Otynkowanie blend, fryzu biegnącego wokół kościoła, remont sterczyn i przeźroczy na północno –zachodniej stronie kościoła.

XI 2007 zamknięcie kościoła z powodu złego stanu stropu i więźby dachowej.

V 2009 – VIII 2010 Generalny remont stropu, więźby dachowej i dachu kościoła w Czernikach.

11 IX 2010 r. Uroczyste zakończenie I etapu remontu kościoła . Zamurowanie w kościele tuby z dokumentem i przybicie u powały podkowy związanej legendą z kościołem.

gallery/kosciol_czerniki1
gallery/9