pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Karolewie

PARAFIA

gallery/big-church

Dekanat Kętrzyn II             Diecezja Warmińska

 Statystyki
gallery/fb

Sakramenty i pogrzeby

Zasadą generalną jest udzielanie sakramentów osobom zamieszkałym na terenie parafii w kościele parafialnym. Wszelkie wyjątki od tej zasady mogą być uwzględnione po wyraźnej zgodzie proboszcza lub biskupa.

Rodziny wojskowych lub straży granicznej należą do parafii personalnej i mają swojego kapelana. Mogą  jednak korzystać z posługi duszpasterskiej proboszcza miejsca.

W związku z obowiązywaniem RODO, wszelkie zaświadczenia zawierające dane personalne wydajemy wyłącznie osobom zainteresowanym .  Inne osoby mog wybrać zaświadczenia , po okazaniu pisemnego upoważnienia osoby zainteresowanej.

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

Jest udzielany w każdą III Niedziele miesiąca, o godz. 12:00 Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:
1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego(oryginał do wglądu)
2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii
3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania oraz wiekiem
4. Zaświadczenia parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.
Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:
- Niewierzący czy osoby innej wiary,
- Osoby niepraktykujące,
- Żyjące na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
- Nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,
- Prowadzący gorszący tryb życia.
Przygotowanie dla Rodziców i Chrzestnych odbywa się w sobotę przed terminem Chrztu . (o godz.16,00).


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście 3 miesiące przed zawarciem małżeństwa. W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
2. Dowody osobiste
3. Zaświadczenie o uczestnictwie w Katechezach Przedmałżeńskich (w Kętrzynie odbywają się  naprzemiennie nauki przedślubne w parafii św. Jerzego i św. Katarzyny w niedziele o godz.16,00  oprócz okresu wakacyjnego.)
4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.
6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.
Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:
1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe.
2. Rozmowa duszpasterska na tydzień przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).


SAKRAMET NAMASZCZENIA CHORYCH

 

Chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy na wezwanie przez rodzinę chorego.
Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).
W domu chorego należy przygotować:
- Stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;
- Na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.
Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie.
Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę!!! z wezwaniem kapłana do chorego, aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.


POGRZEB KATOLICKI

 

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.
W kancelarii należy okazać:
1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)
2. Karta zgonu (od lekarza ) jeżeli pogrzeb ma się odbyć na cmentarzu parafialnym.
3. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią, np. od Kapelana Szpitala
Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.)

.

Drodzy Parafianie!

Śmierć bliskiej osoby zawsze głęboko przeżywamy, ale firmy pogrzebowe nie mogą wykorzystywać tego faktu i ustalać godziny pogrzebu lub jego formę według swoich potrzeb. W Kętrzynie są trzy profesjonalne firmy pogrzebowe, które świadczą usługi na wysokim poziomie. Dlatego to rodzina decyduje w porozumieniu z księdzem proboszczem o czasie w którym się pogrzeb odbywa, a proboszcz w porozumieniu z rodziną, o formie pogrzebu . Jeżeli jakiejś firmie ten czas nie pasuje wtedy mamy do wyboru jeszcze dwie inne firmy.


Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych.