pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Karolewie

PARAFIA

gallery/big-church

Dekanat Kętrzyn II             Diecezja Warmińska

 Statystyki
gallery/fb

Regulamin cmentarza wyznaniowego Parafii Rzymsko- katolickiej w Karolewie.

1. Wyznaniowy cmentarz w Karolewie należy do miejsc świętych.

2. Cmentarz jest otwarty w porze wiosennej i letniej od godz. 9°°- 17°°

w porze jesiennej i zimowej w godz. 9°° -15°°

3. Chowanie zmarłych na cmentarzu parafialnym odbywa się wyłącznie za zgodą  ks. proboszcza lub jego zastępcy.

4. Postawienie pomnika nagrobnego  nie może przekraczać granicy grobu.

5. Wymiary grobu pojedynczego dł. 2 m. szer. 1 m. głębokość 1,7 m. Odstęp od innych grobów z każdego boku 0,5 m.

    Dla dzieci do lat 6 dł. 1,2 m. szer.O,6 m. głębokość 1,2 m. Odstęp od strony dłuższego boku 0,3 m.

    a od strony krótszego 0,4 m.

6. Pochówku dokonuje się sukcesywnie w danym sektorze.

Wyjątek stanowią miejsce uprzednio zarezerwowane, oraz zmarli szczególnie zasłużeni dla parafii.

7. Za pochowanie zwłok na cmentarzu pobiera się opłatę.

8. Grób ziemny powinien być utrzymany estetycznie,                  

9. Najpóźniej po trzech tygodniach od chwili pogrzebu powinny być usunięty z grobu żywe wieńce i kwiaty. Miejscem ich składowania jest kompostownik.

10. Po upływie 20 lat należy ponownie wykupić miejsce na którym leży zmarły.

11. Jeżeli po 20 latach grób nie jest pielęgnowany, można bez powiadomie­nia rodziny, pochować w tym miejscu innego zmarłego.

12. Zabranie się na terenie cmentarza;                
        e. zaśmiecenia terenu                            
        b. zrywania kwiatów i niszczenia zieleni          

        c. chodzenia po grobach                  

       d. palenie tytoniu i picia alkoholu           

       e. jeżdżenie rowerami, motorami, samochodami

       f. wprowadzania psów

13. Cmentarz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Za szkody powstałe na mieniu znajdującym się na cmentarzu parafia nie odpowiada.