pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Karolewie

PARAFIA

gallery/big-church

Dekanat Kętrzyn II             Diecezja Warmińska

 Statystyki
gallery/fb

Kalendarium  ważniejszych wydarzeń w dziejach kościoła i parafii w Karolewie w latach 1882 –2016.

1922 r. Przejście w stan spoczynku Sigfrida Dembowskiego

1922 r. Przeniesienie do Karolewa seminarium kaznodziejskiego

1923 r. Objęcie kierownictwa ośrodka przez Heinza Dembowskiego

lato 1938 r. Pojawienie się Gestapo w Karolewie

6 03.1939 r. Rozwiązanie zakładu w Karolewie przez Gestapo bez żadnego uzasadnienia

22.02. 1945 r. Śmierć pastora Heinza Dembowskiego

27.02. 1945 r. Zajęcie Karolewa przez Armię Czerwoną.

27.12. 1945 r. Poświęcenie dla kultu katolickiego kościoła w Czernikach przez ks. Wacława Radziwona

 1946 r. Postawienia dębowego krzyża w Czernikach

1 09.1949 r. Objęcie katechizacją szkolną młodzieży karolewskiej przez ks. Adama Szabunię

13.11. 1949r. Poświęcenie kościoła w Karolewie ku czci św. Stanisława Kostki przez ks. Wacława Radziwona     proboszcza parafii św. Katarzyny w Kętrzynie. Wprowadzenie niedzielnej Mszy św. szkolnej o    godz. 14,00.

1.09 1950 r. Usunięcie katechizacji ze Szkół Rolniczych w Karolewie.

25.05 1954 r. Erygowanie parafii św. Jerzego w Kętrzynie. ( Kościół w Karolewie będący dotychczas filią parafii     św. Katarzyny staje się kościołem filialnym parafii św. Jerzego)

1956 r. Objęcie placówki duszpasterskiej w Karolewie przez rezydującego w Karolewie ks. mgr Antoniego      Zdunka.

Styczeń 1958 r. Objęcie placówki w Karolewie przez ks. Wacława Magdziarza

1959 r. powołanie przez Kurię Biskupią w Olsztynie wikariatu eksponowanego w Karolewie, wypełniającego   praktyce wszystkie funkcje pełnoprawnej parafii.

Jesień 1960 r. Usunięcie przez władze ks. Wacława Magdziarza z zajmowanego mieszkania. Zamieszkanie ks.  W. Magdziarza na wieży kościelnej.

1964 r. Wizytacja parafii św. Jerzego w Kętrzynie. Zwizytowanie przez ks. bpa Tomasza Wilczyńskiego ośrodka    duszpasterskiego w Karolewie.

14 02 1965 r. Uroczysta konsekracja trzech dzwonów  „Maria”, „Wojciech”, „Stanisław” w kościele w Karolewie    przez ks. bpa Jana Obłąka.

Wielki Post 1965 r. Misje parafialne. Ustawienie przed kościołem w Karolewie drewnianego krzyża misyjnego.

17 08 1969 r. poświecenie drewnianego ołtarza soborowego w Karolewie i tabernakulum przez  ks. Bronisława      Magdziarza. 

21.09.1969 r. Wizytacja kanoniczna  w Karolewie przeprowadzona przez ks. bpa Józefa Drzazgę. Poświęcenie w   kościele św. Jana w Czernikach nowych 6 głosowych organów. 

13.06.1971 r. Na zakończenie obchodów  placówki duszpasterskiej w Karolewie ks. bp. Julian Wojtkowski   poświęcił 10 głosowe organy w kościele w Karolewie

1973 r. Ustawienie na skrzyżowaniu dróg w Czernikach betonowego krzyża.

28-29. 09. 1974 r. Wizytacja placówki duszpasterskiej w Karolewie przez ks. bpa Jana Obłąka.

9.07.1975 r. Śmierć ks. Wacława Magdziarza.

15.08.1975 r. Objęcie placówki duszpasterskiej w Karolewie przez ks. Tadeusza Brandysa.

Lipiec 1976  r. Ks. Eugeniusz Bartusik wikariuszem Karolewa.

25.12.1976 r. Założenie młodzieżowego zespołu muzycznego.

05. 07. 1977 r. Ustawienie barakowozu na posesji przykościelnej, służącego za  tymczasowe mieszkanie     pracującym w parafii księżom.

02.09. 1977 r. Uzyskanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego o powierzchni 100 m2 przy kościele w   Karolewie.

02. 12. 1977 r. Wstrzymanie robót budowlanych przez Naczelnika Gminy w Kętrzynie Maksymiliana              Ożarowskiego.

22.03.1989 r. Pozwolenie na wznowienie budowy plebanii.

27.08.1978 r. Uroczystość poświęcenia plebanii przez ks. bpa Józefa Drzazgę

12-13 05. 1979 r. Kanoniczna wizytacja parafii przeprowadzona przez ks. bpa   Juliana Wojtkowskiego.

27.06 1979 r. Nominacja  Ks. Stanisława Kwarcińskiego na duszpasterza   Karolewa. Ks. T. Brandys mianowany     proboszczem parafii św. Katarzyny w Braniewie.

Czerwiec 1980 r. Wzmocnienie fundamentów kościoła w Czernikach opaską żelbetonową .

19.06. 1980 r. Erygowanie Parafii w Karolewie.

28.06. 1980 r. Nominacja na wikariusza parafii Karolewo ks. mgr Romualda Mężyńskiego.

11.09.1980 r. Naczelnik Gminy M. Ożarowski wydał pozwolenie na zaadoptowanie garażu na salkę                katechetyczną.

XII 1980 r. Założenie nowej instalacji elektrycznej w kościele w Czernikach.

1.05.1981 r. Rozpoczęcie prac przy remoncie wieży kościoła w Karolewie.

29.05 1981 r. Początek remontu i przebudowy zakrystii w Czernikach.

8.09.1981 r. Pozwolenie na dobudowę do plebanii dużej sali katechetycznej..

IV 1982 r. Rozpoczęcie prac modernizujących wnętrze kościoła w Karolewie.

13.06.1982 r. Msza św. prymicyjna parafianina Ks. Bogdana Matysiaka.

30.10.1983 r. Święcenia kapłańskie w Karolewie diakona Janusza Oleszkiewicza. Święceń udzielił ks. bp drJan  Obłąk.

I 1984 r. Ułożenie marmurowej posadzki w prezbiterium oraz pasa  środkowego w kościele w Karolewie.

4.05. 1984 r. Początek budowy budynku katechetycznego.

1-18 .07.1984  r. Odbicie tynków, założenie instalacji nagłaśniającej i otynkowanie kościoła w Czernikach.

1 .06. 1984  r.  Ks.mgr Andrzej Józwik wikariuszem Karolewa.

21.07.1984 r. Wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzonej przez ks.bpa Wojciecha Ziembę.

II 1986 r. Położenie posadzki marmurowej w kościele w Karolewie.

28.02. 1986 r. Zwolnienie Ks. S. Kwarcińskiego ze stanowiska proboszcza parafii w Karolewie i mianowanie go  proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Piszu.

3.03.1986 r. Mianowanie proboszczem Karolewa dotychczasowego wikariusza w Piszu ks. mgr. Kazimierza  Franciszka Żuchowskiego.

13-20.04. 1986 r. Misje prowadzone przez OO Bernardynów.

1.05. 1987 r. Poświęcenie nowego krzyża w Parczu w miejsce dawnego, postawionego 27. 04 1957 r.

31.04-3.5. 1987 r.  Renowacja Misji Parafialnych.

4.06. 1987 r. Nawiedzenie Parafii przez obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z udziałem ks. bpa E. Piszcza.

VI-IX 1987 r. Prace wykończeniowe budynku katechetycznego i mieszkania dla wikariusza.

20.09.1987 r.  Powstanie  Parafialnego Klubu Dyskusyjnego

1.07.1988 r. Ks. mgr Andrzej Józwik zostaje mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia NM Panny w    Szczytnie. Nowym wikariuszem w Karolewie ks. mgr Bolesław Bieniek.

9.10.1988  r. Otwarcie  biblioteki parafialnej.

3.11.1988 r. Rozpoczęcie prac przy budowie cmentarza parafialnego.

20.11.1988 r.  Powstanie nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

6.01 1989 r. Pierwsze grupy Kolędników Misyjnych wyruszyły aby zbierać ofiary na misje.

3 .05.1989 r. Ks. dziekan M. Żuchnik poświęcił nowy krzyż w Wopławkach.

VI 1989 r.  Budowa magazynu z wiatą.

1.10. 1989 r. Pierwsza Msza św. odprawiona w świetlicy w Parczu.

4 .11. 1989 r.  Założenie w kościele w Karolewie nowych witraży.

29.04.1990 r. Ks.bp. Józef Wysocki udzielił bierzmowania młodzieży i poświęcił witraże w kościele w Karolewie.

V 1990 r. Rozpoczęcie prac adaptacyjnych sal katechetycznych na ośrodek młodzieżowy.

IX 1990 r. Ks. Mirosław Majewski SVD wikariuszem Karolewa.

6.10.1990 r. ( sobota)  Odprawienie pierwszej Mszy św. z formularza niedzielnego w Sali po byłej szkole  w   Pożarkach.

3 .02. 1991 r. Powstanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Karolewie

26.04.1991 r.  Wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez ks. bpa Józefa Wysockiego

VII 1991 r. Ks. Krzysztof  Husak  wikariuszem Karolewa.

18.09.1991 r. W czasie odpustu parafialnego ks. bp. Józef Wysocki dokonał konsekracji ołtarza w kościele w   Karolewie oraz poświęcił cmentarz parafialny.

27.06.1992 r. Poświęcenie krzyża przydrożnego w Kwiedzinie

VI-VII 1992  r. Ks. Sylwester Progorowicz wikariuszem Karolewa

VII 1992 r.  Ks. Dariusz Leśniak wikariuszem Karolewa.

30 .05.1993 r. Pierwsza piesza pielgrzymka z Karolewa do  św. Lipki.

24.10.1993 r. Przyjęcie dzieci do Papieskiego Dzieła Misyjnego.

16.04.1994  r. Udział ks. Proboszcza z delegacją parafian na XVIII Międzynarodowym Kongresie Rodziny w   Warszawie.

24. 04. 1994 r. Promocja Karty Praw Rodziny w Parafii.

1 .05.1994 r.   Poświęcenie nowego krzyża  w centrum Wopławki.

9 .04. 1995  r. Ukazanie się pierwszego numeru gazetki parafialnej Życie parafii.

10 .06. 1995 r. Powrót do kościoła w Czernikach po konserwacji gotyckiego krucyfiksu .

10 06 1995 r. Poświęcenie krzyża przydrożnego w Pożarkach

  1.07 Mianowanie wikariuszem Karolewa ks. Andrzeja Preussa

22 04 1996 r. Ks. Proboszcz Kazimierz Żuchowski obronił pracę doktorską na ATK w Warszawie napisaną na   temat „Rola parafii rzymskokatolickiej w    organizowaniu życia społecznego w środowisku                       miejskim i wiejskim na przykładzie diecezji warmińskiej”

27 05 1996 r. Wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez metropolitę warmińskiego, ks. abpa dra     Edmunda Piszcza.

31 05 –2 06 1996 r. Parafialna pielgrzymka autokarowa do Wilna i Szawli.

25 05 1997 r. Święcenia kapłańskie Litwina ks. Edwardasa Kirstukasa.

29 06 1997 r. Pozbawienie parafii Karolewo wikariusza.

17 - 24 08 1997 r. Kolonie 40 osobowej grupy polskich dzieci z Wileńszczyzny.

3-10 05 1998 r. Misje parafialne poprowadzone przez ks. dra Mieczysława Nowaka z Józefowa k/ Warszawy

9 10 1999 r. Uroczystości jubileuszowe 100 – lecia kościoła i 50- lecia duszpasterstwa katolickiego w           Karolewie z udziałem metropolity warmińskiego abpa dra Edmunda Piszcza oraz delegacji z                            Niemiec na czele z prof. dr Hermanem Dembowskim. Wykład okolicznościowy pt. Kościół katolicki                 na Mazurach do 1945m r wygłosił dr Jan Chłosta. W dniu tym odbyła się promocja książki ks.dr                      Kazimierza Żuchowskiego i dr H. Dembowskiego Dzieje kościoła i duszpasterstwa w Karolewie oraz  nastąpiło otwarcie wystawy Historia duszpasterstwa i kościoła w Karolewie.

1-2 05 2000 r. Pielgrzymka autokarowa do klasztoru kamedułów w Wigrach, sanktuariów w Studienicznej, Różanymstoku, Kodniu, Leśnej Podlaskiej, Pratulinie, zwiedzenie meczetu wBohonikach oraz prawosławnego sanktuarium na św. Górze koło Grabarki.

V Malowanie w Czynie społecznym kościoła w Karolewie.

VI Ukończenie montowania parkanu na cmentarzu parafialnym.

25 06 2000 r. Misyjny festyn parafialny.

13-27 08 2000 r. Kolonie charytatywne dla polskich dzieci z Wileńszczyzny.

7 10 2000 r. Pielgrzymka autokarowa do Rostkowa.

VI i VII 2001 r. Kolonie w budynku katechetycznym dla ministrantów oraz dzieci z domu dziecka w Bartoszycach

VIII 2001 r. Rekolekcje młodsieżowe Pallotyńskich Wsólnot Wieczernikowych.

11XI 2000 r. Msza św. o św. Marcinie, inscenizacja oraz przemarsz za "św. Marcinem" na koniu do ogniska na pola wopławskie.

II 2002 r. Nowa chrzcielnica i kropielnica w kościele w Karolewie.

21 III 2002 r. Osadzenie zrekonstruowanego witraża Pana Jezusa w centralnym oknie prezbiterium kościoła w Karolewie (było to możliwe m.in. dzięki ofiarom złożonym przez H. Dembowskiego z Niemiec i jego przyjaciół)

3-15 05 2002 r. Prace remontowe przy wieży kościoła w Karolewie wykonywane techniką alpinistyczną.

25 06 2002 r. Parfialny Festyn Misyjny.

VI 2002 r.  Rekolekcje oazowe w budynku katechetycznym.

12-23 08 2002 r. Kolonie charytatywne dla zieci z parafii Karolewo w Toporowie k/ Wielunia. Odwiedzenie Lichenia, Częstochowy, Krakowa 2 razy ( Msza św, odprawiana na błoniach krakowskich przez Jana Pawła II) zakopanego, Kalisza, Wrocławia, Wadowic i Biskupina.

7 09 2002 r. Wizytacja parafii - ks. bp Jacek Jezierski.

24 11 2002 r. Poświęcenie  kapliczki Panstwa Nowińskich w Czernikach.

23 02 2003 r. Rozpoczęcie perygrynacji różańca w rodzinach parafii.

8 03 2003 r. Zamontowanie 40 nowych ławek w kościele w Karolewie.

25 05 2003 r. Wydanie staraniem parafii pocztówek z Karolewa i Czernik.

30 05 2003 r. Zamontowanie nowych drzwi w kościele w Karolewie.

23-27 06 2003 r. Parafialne kolonie charytatywne w Dowspudzie

14 11 2003 r. Zamontowanie 4 neogotyckich żyrandoli w kościele w Karolewie.

24 12 2003 r. Wystawienie żywej szopki przed pasterką w Karolewie.

VI 2004 r. Wstawienie kraty do drzwi kościelnych i postawienie nowego ołtarza dębowego według archiwalnego projektu w Karolewie.

VI 2004 r. Ułożenie posadzki  z gresu w prezbiterium kościoła w Czernikach.

VIII 2004 r. Wykonanie dębowego krzesła dla przewodniczącego liturgii 5 dębowych krzeseł dla ministrantów i kredencji.

VIII 2004 r. Przekazanie w depozyt dla kościoła w Karolewie gotyckiej rzeźby św, Anny z Dzieciątkiem Jezus.

4 09 2005 r. Konsekracja kościoła w Karolewie przez ks.arcybiskupa dr Edmunda Piszcza .

14 09 2005 r. Poświęcenie krzyża przydrożnego w Kruszewcu.

18 09 2005 r. Dożynki gminne w Karolewie

10 10 2005 r. Spływ kajakowy z młodzieżą Krutynią.

24 04 2006 r. Rozpoczęcie odprawiania Mszy św. w byłej szkole w Pożarkach.

07 05 2006 r. Poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego fundacji J, Karwat w kaplicy w Parczu.

27 05 2006 r. Powstanie ministranckiej drużyny w piłki nożnej.

27 06 2006 r. Sakrament bierzmowania - ks. bp dr Jacek Jezierski.

VIII 2006 r. Wymiana jarzm 3 dzwonów oraz ich  napędu i automatyki  na wieży kościoła w Karolewie.

21 08 2006 r. Rozpoczęcie malowania kościoła w Czernikach.

16 09 2006 r. Turniej piłkarski o puchar ks. proboszcza.

30 09 2006 r. Pielgrzymka młodzieży z parafii kętrzyńskich, do kościoła w Karolewie, aby uczcić swojego patrona  św. Stanisława Kostkę.

8 10 2006 r. Poświęcenie kapliczki w Owczarni.

25 03 2007 r. Zawiązanie Parafialnego Zespołu Synodalnego.

16 04 2007 r. Rozpoczęcie wymiany podłogi na strychu kościoła w Karolewie.

19 05 2007 r. Święcenia kapłanskie w Pieniężnie ks.dn Kazimierza Szałaja SVD parafianina Karolewa i dawnego ministranta.

27 05 2007 r. Msza św, prymicyjna ks. Kazimierza Szałaja SVD w kościele w Karolewie.

14 09 2007 r. Wizytacja parafii przeprowadzona przez ks. abp dr Wojciecha Ziembę.

X 2007 r. Wymiana drzwi wejściowych do kościoła w Czernikach.Zlecenie wykonania dla kościoła w Czernikach: inwentaryzacji kościoła, ekspertyzy stanu technicznego, projektu budowlanego remntu kościoła oraz badań geodezyjnych wzgórza kościelnego.

XI 2007 r. Wydanie przez Powiatowy Nadzór Budowlany w Kętrzynie zakazu używania kościoła w Czernikach ze względu na zły stan techniczny więźby dachowej,

12 04 2008 r. Pielgrzymka młodzieży do Rostkowa i Przasnysza.

1-17 08 2008 r. Rekolekcje oazowe w Karolewie.

16 08 2008 Zakończenie przebudowy linii energetycznej zasilającej w energię elektryczną kościół  i plebanię w Karolewie.

3 10 2008 r. Wykonanie podłogi pod ławkami w kościele w Karolewie.

26-27 11 2008 r. Uroczystości  związane z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego w parafii Karolewo

01 01 2009 r.  Rozpoczęcie peregrynacji małego obrazu Jezusa Miłosiernego po rodzinach parafii.

9 05 2009 r. Święcenia kapłanskie w Pieniężnie zaprzjaźnionego z parafią dn Antoniego Erragudi SVD pochodzącego z Indii.

24 05 2009 r. Msza św, Prymicyjna ks, Antoniego Erragudi w kościele w Karolewie.

27 05 2009 r. Rozpoczęcie prac remontowych przy zabytkowycm kościele w Czernikach.

6-12 07 2009 r.  Rekolekcje prowadzone metodą oazową w budynku katechetycznym.

20 09 2009 r. Dożynki gminne w Karolewie.

15-17 10 2009 r. Założenie alarmu w prezbiterium.

24 12 2009 r. Odprawienie po raz pierwszy o godz. 23,00  pasterki w Czernikach.

19 01 2010 r. Zmarł były duszpsterz Karolewa ks.kan prałat Tadeusz Brandys.

24 01 2010 r. W Parczu została odprawiona Msza św. w ramach Tygodnia Ekumenicznego i dokonano poświęcenia odnowionego cmentarza z I wojny światowej, w którym spoczywa  8 żołnierzy rosyjskich. Wśrod gości obecny był konsul generalny Federacji Rosyjakiej Siergiej Puczkow.

01 06 2010 r. Bierzmowanie - ks, bp dr Jacek Jezierski.

15 08 2010 r. Rekolekcje oazowe w salkach katechetycznych w Karolewie.

11 09 2010 r. Uroczystość dziękczynna a ukończenia remontu więźby dachowej i pokrycia dach oraz stropu kościoła w Czernikach. a) Msza św, b) Referat Historia Czernik- Tadeusz Korowaj TOMZIK c) Wręczenie upominków zaangazowanym parafianom oraz wykonawcom d) biesiada

15 08 2010 r. Rekolekcje oazowe w sali katechetycznej.

02 05 2011 r. Z inspiracji ks, proboszcza i przy wielkim zaangażowaniu parafian inscenizacja z okazji 700 lecia bitwy pod Wopławkami.

V 2011 r. W czasie rozbiórki schodów wejściowych i przeniesienia krzyża misyjnego ,  czyli prac przygotowujących do budowy nowych schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy kościele w Karolewie zostal znaleziony słoik z przyrzeczeniami dzieci zakopany pod krzyżem misyjnym 20 04 1986 r..

X 2011 r. Dzień Papieski przygotowany w szkole podstawowej w Kruszewcu przez Siostrę Elżbietę.

XI 2011 r. Konkurs wiedzy o Ojczyźnie Jezusa w szkole podstawowej w Kruszewcu będący pokłosiem pielgrzymki ks. proboszcza do Ziemi Świętej.

6 I 2012 r. Z inicjatywy ks, proboszcza i przy wielkim zaangażowaniu parafian Karolewa odbył się pierwszy Orszak Trzech Króli w Kętrzynie.

09 06 2012 r. Wyjazd dzieci komunijnych do Stoczka Warminskiego.

24 06 2012 r. Wizytacja ks. abp dr Edmunda Piszcza, Bierzmowanie,

08 07 2012 r. Występ zespołu zakładu karnego e Dublinach "Princon Band".

18.09 2012 r. Odpust św, Stanisława Kostki i oddanie czci relikwiom bł. Jana Pawła II.

01 05 2013 r. W II rocznicę beatyfikacj Jana Pawla II z inicjatywy ks. proboszcza odbyła się procesja z relikwiami Jana Pawła II wokoł jeziorka w Kętrzynie.

12 05 2013 r. Inscenizacja bitwy pod Wopławkami.

06 06 2013 r. Bierzmowanie- ks. bp dr Jacek Jezierski.

15 06 2013 r. Schola parafialna wzięła udział w przeglądzie zespołów śpiewaczych w parafii św. Katarzyny w Kętrzynie.

30 06 2013 r. Duszpasterz ze Szwajcarii, były wikariusz Karolewa ks. dr Bolesław Bieniek obchodził w Karolewie 25 rocznicę święceń kapłańskich.

15 10 2013 r. Dożynki gminne w Karolewie. Sumę odprawił dziekan Niemenczyna (Litwa) ks.dr Edwardas Kirstukas były parafianin Karolewa.

18 10 2013 r. Mszę odpustową odprawił O, Wiesław Kulesza SJ, który przekazał  parafii relikwie św, Stanisława Kostki.

XI 2013 r. Udział kilkoro młodych ludzi w rekolekcjach zorganizowanych ws Rybakach.

XI 2013 r. Wymiana pokrycia dachowego na plebanii i zbudowanie podcieni przed wejściem na plebanię.

XII 2013 r. Ufundowanie przez parafię dla dzieci ze szkoły podstawowej w Kruszewcu biletów na film ewangelizacyjny " Największy z cudów"

06 01 2014 r. Orszak Trzech Króli w Kętrzynie z udziałem zaangażowanych parafian.

I 2014 r. Zakupienie dwóch chorągwi procesyjnych Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Różańcowej.

18-20 III 2014 r. Rekolekcje wielkopostne poprowadził Ojciec Ako Lazar Sovah kombonianin pochodzący z Togo a pracujący w Warszawie.

24 04 2014 r. Odznaczenie statuetkami kapituły kolegiackiej w Kętrzynie " Zaslużony dla wspólnoty chrześcijańskiej", dyrektora Zespołu Szkół CKR w Karolewie Ryszrda Kawczyńskiego  oraz Andrzeja Kamińskiego z rodziną.

26 04 2014 r. Na pamiątkę kanonizacji Jana Pawła II posadzono przy kościele w Karolewie dąb poświęcony przez ks. bp dr Wojciecha Ziembę.

11 05 2014 r. Inscenizacja bitwy pod Wopławkami.

17 06 2014 r. Ukończenie budowy nowych kamiennych schodów prowadzących do kościoła w Karolewie.

30 05 2014 r. Święcenia diakonatu  w kaplicy seminaryjnej w Olsztynie mgr Łukasza Długosza naszego porafianina.

27 06 2014 r. Powrót do kościoła w Karolewie figury św. Stanisława Kostki polichromowanej przez konserwatora zabytków Ewę Olkowską z Klebarka Wielkiego.

XI 2014 r. Założenie elektrycznego napędu przy bramie wjazdowej na posesję kościelną w Karolewie.

14 11 2014 r. Nawiedzenie parafii Karolewo przez Obraz Matki Bożej Miłosierdzia poprzedzone rekolekcjami ewangelizacyjnymi.

XII 2014 r. Ufundowanie przez sponsorkę nowych figur do  szopki z żywicy syntetycznej .

06 01 2015 r. Orszk Trzech Króli w Kętrzynie z udziałem wielu parafian Karolewa.

31 05 2015 r. Spotkanie w kaplicy w Parczu z Cezarym Korencem na temat losów francuskich jeńców wojennych przebywających na robotach w majątku Parcz.

III 2015 r. Budowa drogi brukowanej prowadzącej od szosy do kościoła w Karolewie.

24 04 2015 r. Odnaczenie Państwa Ryszarda i Aliny Pędzich statuetką kapituły kętrzyńskiej "Zasłużony dla wspólnoty chrześcijańskiej" Państwa Ryszarda i Aliny Pędzichów z Czernik.

11 05 2015 r. Bierzmowanie - ks, infułat dr Adolf Setlak.

30 05 2015 r. Święcenia kapłańskie  a 31 05 Msza św. prymicyjna parafianina ks. mgr Łukasza Michała Długosza.

X 2015 r. Reaktywacja Koła Różańcowego w Karolewie.

X 2015 r. Na tygodniu misyjnym przebywał o. Ako Lazar Savah kombonianin. Miał wiele katechez zwłaszcza z młodzieżą.

11 11 2015 r. Ks. proboszcz zorganizował w Kętrzynie pochód św. Marcina przy dużym zaangażowaniu parafian z Karolewa.

06 01 2016 r. Orszak Trzech Króli w Kętrzynie..

 

 

 

23. 10 1882 r. Uroczyste otwarcie Zakładu Opiekuńczego                                        prowadzonego przez   Kościół ewangelicki w                                    Karolewie.

1.10 1883 r. Objęcie stanowiska dyrektora zakładu przez                                    pastora Hermana Dembowskiego

18.08 1888 r. Utworzenie parafii ewangelickiej w Karolewie

12.04.1899 r. Ukończenie projektu kościoła przez architekta                                Bergmanna z Kętrzyna

10.06.1899 r. Rozpoczęcie wykopów pod kościół w Karolewie

5.07.1899 r.  Położenie kamienia węgielnego pod kościół w                                 Karolewie przez  superintendenta D. Brauna.

5 10 1900 r. Poświęcenie wyposażonej świątyni

21.02. 1913 r. Śmierć pastora  Hermana Dembowskiego

1913 r. Objęcie stanowiska dyrektora ośrodka przez pastora                     Sigfrida Dembowskiego

27.08.1914 r. Wkroczenie wojsk rosyjskich do Karolewa .                                      Spalenie stodoły i obory. Zamordowanie dwóch                              pensjonariuszy.

gallery/kosciol_piorkiem